Referencie - SVET

Mesto Budapešť (Maďarsko) – bolo nainštalovaných vyše 150 jednotiek regulátorov LEC B Super. Na základe aktuálnej ročnej spotreby elektriny na osvetlenie, ktorá je okolo 30GWh, sú úspory plne rozmiestneného systému odhadované na 7,5GWh. Mesto môže ďalej profitovať zo zníženia strát v sieti, ktorých výsledkom je dodatočná úspora 1,25GWh ročne.


TESCO (Maďarsko) –Tesco vo svojich štyroch hypermarketoch zaznamenalo priemerné úspory energie v hodnote 25 % v dôsledku zavedenia LEC systémov. Finančné úspory za dva roky dosahovali 205 000 €.


Reštaurácie Mc Donald’s (Izrael & Poľsko) - V roku 2011 bol v dvoch prevádzkach Mc Donald's nainštalovaný ComEC 160A, ktorý v priebehu testovacej prevádzky dosiahol priemerné mesačné úspory 12,9% z celkových mesačných nákladov. Následne bola podpísaná zmluva na inštaláciu regulátorov ComEC vo všetkých 160-tich izraelských prevádzkach Mc Donald's. Celkové ročné úspory sa odhadujú na 500.000€. ComEC zároveň znížil množstvo emisií skleníkových plynov, ktoré reštaurácie vytvoria.


V Poľsku inštalácia zariadení LEC A viedla k zníženiu spotreby elektrickej energie na osvetlení o 500 000 kWh ročne. Regulátor napätia LEC bol nainštalovaných vo všetkých 75 pobočkách, kde energetická úspora pri osvetlení dosahovala 24 % - 30 %.


Hotely (Rakúsko) - regulátor ComEC úspešne využíva niekoľko hotelov v Rakúsku, napríklad Hotel Alpendorf, Hotel Edelweiss, Hotel Kristall a ďalšie. Priemerné úspory sa pohybujú od 9,4% až do 15,6% s návratnosťou kratšou ako 3 roky. Okrem priamych úspor, univerzálny regulátor spotreby ComEC predĺži životnosť existujúcich elektrických zariadení.


Sklad Coca-Cola (Švajčiarsko) - spotreba bola znížená o 19,6 %. Regulátor Lighting Energy Controller (LEC) pomohol švajčiarskej pobočke americkej nadnárodnej spoločnosti ušetriť 6 889 frankov ročne na nákladoch za osvetlenie. Pri kapitálovej investícii 13 000 frankov predstavuje návratnosť investície menej ako 2 roky.


Čerpacie stanice OMV (Rumunsko) - Každá stanica je vybavená zariadením LEC A na úsporu elektrickej energie pri vonkajšom osvetlení (halogenidové výbojky) a v obchodoch s príslušenstvom (fulorescenčné žiarivky). Úspora nákladov na elektrickú energiu dosahovala výšku viac ako 20 %.


 

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies. Rozhodnite sa, či ste ochotný prijímať súbory cookies z našich webových stránok.